Voiko vanhoja valvontakameroita käyttää elinkaaripäivityksen yhteydessä?

3 min read

IT-alalla tekninen kehitys menee huimin askelin eteenpäin, niin myös valvontakameroissa. Usein kuitenkin budjetti rajoittaa sitä missä määrin olemassa olevaa kameravalvontajärjestelmää voidaan uudistaa, mitä laitteita säästetään ja mitä uusitaan. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua hyödyntää vanhat kamerat osana päivitettyä järjestelmää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

IP-kamerat

Vanhat digitaaliset valvontakamerat voi olla järkevää hyödyntää osana uudistettavaa järjestelmää, jos:

 • Kuvanlaatu on yhä käyttötarkoitukseen sopiva.
 • Kamerat toimivat normaalisti, eikä toistuvia vikaantumisia ole ilmennyt. (Jatkuva viankorjaus voi olla kalliimpaa kuin uusiminen, jos kyseessä peruskamera).
 • Kamerat ovat yhteensopivia videoiden hallintajärjestelmän (VMS) kanssa, jos on tarkoitus vaihtaa järjestelmää. 
 • Vanhojen kameroiden ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset on tehty, jotta uusia ominaisuuksia ja järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön.
 • Mikäli on tarkoitus hyödyntää videoanalytiikkaa, kameroiden pitää tukea sitä tai selvitetään riittääkö kuvanlaatu muuten toteutettavaa analytiikkaa varten.

  videoanalytiikka jono

Kuvassa kassajonon muodostumisen tunnistava videoanalytiikkasovellus kaupassa.

 

Vanhan verkon ja kaapeloinnin hyödyntäminen

Merkittävä osa kameravalvontajärjestelmää on kaapelointi ja sen suorituskyky. Tämä vaikuttaa olennaisesti myös uusien kameroiden valintaan. Vuosikymmeniä vanhoissa kameravalvontajärjestelmissä saattaa olla vielä analogiaikakauden koaksiaalikaapelointi, joka rajoittaa mitä uusia kameroita tai muita laitteita siihen voidaan liittää. Uusissa kohteissa on ethernet-kaapelointi, joka mahdollistaa IP-kameroiden (internet protocol) käytön. 

 • Koaksiaalikaapeloinnista voidaan tehdä ethernet-verkko erillisillä muuntimilla.
 • HD Analog -kameran voi liittää myös vanhaan koaksiaaliverkkoon.
 • Koaksiaalikaapelointia hyödyntävät kamerat vaativat yleensä oman sähköpisteensä. Joissakin malleissa saattaa olla PoC-virransyöttö (Power over Coax). 
 • Koaksiaalikaapeliverkossa toimivia laitteita on rajoitetummin saatavilla kuin ethernet-verkossa toimivia.
 • Huomioi kaapeleiden pituudet, saavutettavat nopeudet ja verkon kunto.
 • Huomioi verkkolaitteiden kapasiteetin riittävyys ja toimivuus.
 • Uusien sähköjen vedoissa voi säästää, jos valitsee PoE-syöttöä (Power over Ethernet) tukevia IP-kameroita, joita laitteet pääsääntöisesti nykyään ovatkin.
 • Ohjattavat IP-kamerat yleensä vaativat PoE+ tai High PoE (PoE++) -virransyötön.
 • Langaton tiedonsiirto tarvittaessa, jos sähköpiste löytyy, mutta tietoliikennekaapelin veto olisi huomattavan kallista.
 • Koaksiaalikaapelin vaihtaminen ethernet-kaapeliin voi olla hintava hanke, varsinkin isossa kohteessa. Se kannattaa tehdä yleiskaapelointi-/sähköremontin yhteydessä.


  👉 Asiantuntijan vinkki: Jos kaapelointia ryhdytään uudistamaan, kannattaa asennuttaa tulevia laajenemistarpeita varten kameroiden liitäntäpisteet tuplana.

kameravalvonnan hankintavinkit

 

Missä tilanteessa vanhoja valvontakameroita ei kannata jättää käyttöön?

Tämän listan avulla voit helposti arvioida, kannattaako olemassa olevia kameroita vielä hyödyntää osana uudistettua valvontajärjestelmää:

⬜ Kamera on elinkaarensa loppupäässä tai valmistaja ei enää tue ohjelmistopäivityksiä. Jos turvapäivityksiä ei ole enää saatavana, kameraan voi tulla tietoturva-aukkoja.

⬜ Kamera on vikaantumisherkkä ja se on jo aiheuttanut paljon korjaustarpeita.

⬜ Kameran ominaisuudet eivät enää riitä verrattuna nykykameroihin. (Suhteellinen hintataso on tippunut, joten aikoinaan kallis kamera ei ole enää suhteessa yhtä arvokas uusia.)

⬜ Kamerassa on huono kuvanlaatu, se antaa esimerkiksi rakeista mustavalkokuvaa pimeässä, josta on mahdotonta tunnistaa ihmisiä tai ajoneuvoja.

Resoluutio on pieni, esim. analogikameroissa 4cif-resoluutio.

⬜ Vanhan kameran liittäminen päivitettyyn järjestelmään tulisi kalliimmaksi kuin sen vaihtaminen uuteen. (Asennustyöt, ohjelmistopäivitykset, korjaukset jne.)

⬜ Kamerat eivät tue videoanalytiikkaa, kun sen hyödyt halutaan ottaa käyttöön.

 

 

 

Tässä esimerkkivideossa havainnollistetaan miten suuri ero on pimeässä saatavalla mustavalkokuvalla verrattuna värikuvaan. Lähde: Hikvision