Mitä teletilan valvontaraportti kertoo?

1 min read

Teknisen asiantuntijamme tekemä teletilan ja sisäverkon valvontaraportti sisältää paljon teknisiä tietoja ja yksityiskohtia nykyisestä kokoonpanosta ja käytettävissä olevista operaattoreista. Raportista selviää niin välitöntä kunnostusta vaativia asioita, kuin pidemmän aikavälin kunnostustarpeita ennakoivaa tietoa. 

Lisääntynyt etätyöskentely ja tarve kytkeä yhä useampia laitteita internetiin voi hidastaa yhteyksiä. Tämä tietysti aiheuttaa paljon epätyytyväisyyttä asukkaiden keskuudessa. Vaikka operaattori toisi huippunopean internet-yhteyden valokuidulla taloon, viime kädessä talon sisäverkon toteutus ja kunto vaikuttavat siihen kuinka hyvä yhteys käyttäjille on tarjolla.

Raportti kannattaakin välittää esimerkiksi taloyhtiössä hallituksen jäsenille, koska se voi auttaa ymmärtämään esimerkiksi kuinka internet- tai digi-tv-yhteydet on kiinteistössä toteutettu, missä elinkaaren vaiheessa ne tekniikaltaan ovat ja milloin niiden ajanmukaistaminen on syytä tehdä.

Raportissa kannattaa siinä kiinnittää erityisesti huomiota jakamotilan yleiskunto -kohtaan. Jos lisätiedoissa on mainittu vikoja tai puutteita, niihin tulisi tehdä korjaus viipymättä. Nämä voivat liittyä esimerkiksi tilan sähkötöihin, lukituksiin tai puuttuviin dokumentteihin.


checklist2

Ei merkintöjä - kaikki kunnossa tällä kerralla!
Jos erityisiä huomautuksia jakamotilan yleiskunto -kohdassa ei ole, laitetilassa ei tällä erää tarvita jatkotoimenpiteitä.

Teletilassa käyvät eri operaattoreiden asentajat, joten tilanne voi muuttua vuoden mittaan ja paikat rapistuvat ajan myötä. Tämän vuoksi on perusteltua, että asiantuntija tarkastaa tilanteen säännöllisesti.


Huomioi sisäverkon kunnostaminen PTS-suunnitelmassa
Pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelmaa varten sisäverkon jäljellä olevasta elinkaaresta löytyy tietoa erityisesti tietoliikenneverkon arviointi -kentästä, jossa arvioidaan sisäverkon suorituskykyä.

Jos raportti herättää kysymyksiä teletilan ja sisäverkkojen kunnosta, asiantuntijamme ovat aina käytettävissä.

Mihin arviot perustuvat?
Asiantuntijamme perustavat havaintonsa Sisäverkkomääräyksen 65 D:ssä annettuihin määräyksiin sisäverkkojen ja laitetilojen:
• rakenteesta,
• teknisestä laadusta, suorituskyvystä ja luotettavuudesta,
• turvallisuudesta ja suojaamisesta,
• tarkastuksista ja testauksista sekä
• asiakirjoista eli dokumentoinnista.

Teletilan valvontaraportin saavat asiakkaamme, joilla on teletilojen valvontasopimus. Tutustu palveluun klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Tutustu tästä