Kameravalvonnan suunnittelu ja hankinta Osa 1: Käyttötarkoitus

2 min read

Blogisarjamme ensimmäisessä osassa käsittelemme sitä miten huomioida kameravalvonnan käyttötarkoitus, kun ollaan suunnittelemassa ja hankkimassa kameravalvontajärjestelmää. Blogisarjan seuraavissa osissa tarkastellaan suunnittelua ja hankintaa aina elinkaari ja huoltovaiheeseen asti.

camera2_small

 

Kameravalvonnan käyttötarkoitus

Ensimmäisenä tulisi selvittää ja päättää mitä tarkoitusta varten kameravalvontaa ollaan hankkimassa. Ollaanko tekemässä yleisvalvontaa ja lisäämällä turvallisuutta yleisellä tasolla, toisin sanoen yleiskuva siitä mitä alueella tapahtuu? Ollaanko tekemässä aluevalvontaa ja havaita esimerkiksi alueelle tuleva asiaton henkilö tai ajoneuvo? Halutaanko suojata omaisuutta ja selvittää mahdollisia petoksia tai rikoksia? Vai vaadintaanko tarkkuutta, jossa henkilö tai ajoneuvon rekisterinumero pitää olla yksilöitävissä? Vai palveleeko kameravalvonta tuotantoprosessien seurantaa?

Mitä korkeammalle valvonnan taso ja tarkkuus halutaan, niin sitä enemmän se edellyttää laitteiston tekniseltä suorituskyvyltä, mutta myös kameroiden sijoittelulta ja ympäristön valaistusolosuhteiden huomioon ottamista.

Eri tahoilla ja laitevalmistajilla on hieman toisistaan eroavia tapoja eritellä luokitella valvonnan tarkkuutta. Tyypillisesti ne voidaan kuitenkin luokitella seuraavasti.

 • Havaitseminen - Kyky havaita että kuvassa on jotakin, kuin ettei ole.
 • Tunnistaminen - Kyky tunnistaa objekti, onko kuvassa ajoneuvo, ihminen, eläin vai jokin muu. Tyypillisesti tällä tasolla voidaan jo henkilö tunnistaa pukeutumisen tai kävelytyylin perusteella. Tämä taso ei kuitenkaan ole välttämättä rikosoikeudellisessa mielessä riittävä todisteen taso.
 • Yksilöinti - Tällä tasolla voidaan jo suurella varmuudella ja todennäköisyydellä yksilöidä ja erottaa henkilö toisista henkilöistä, esim. kasvojen tunnistamisella.

Tässä muutama esimerkki yleisesti käytetyistä luokittelutavoista.

Finanssialan K-menetelmä

Perustuu siihen kuinka suuren prosenttiosuuden ihminen peittää kuva-alasta.

 • yleiskuva (K5), kohteen oltava vähintään 5 % ruudun korkeudesta.
 • havaitseminen (K10), kohteen oltava vähintään 10 % ruudun korkeudesta yleiskuva
 • tunteminen (K50), kohteen oltava vähintään 50 % ruudun korkeudesta
 • yksilöinti (K120), näköiskuva, kohteen oltava vähintään 120 % ruudun korkeudesta.
K-menetelma

 

Bosch Security - DCRI

Kameravalmistaja Boschin esitystapa perustuu siihen, kuinka monta kuvapikseliä kuvassa oleva ihminen on vaakasuunnassa mitattuna. Vaakasuunnan pikseleiden mittaaminen on mielestäni käyttökelpoisempi tapa tänä päivänä, varsinkin kun puhutaan tänä päivänä jo 4K tarkkuuteen ja siitäkin yli pystyvistä valvontakameroista.

 • D - Detection (havaitseminen), ihminen vaakasuunnassa vähintään 20 pikseliä/metri.
 • C - Classification (luokittelu), ihminen on vaakasuunnassa vähintään 40 pikseliä/metri.
 • R - Recognition (tunnistaminen), ihminen on vaakasuunnassa vähintään 60 pikseliä/metri.
 • I - Identification (yksilöinti), ihminen on vaakasuunnassa vähintään 150 pikseliä/metri.
Bosch DORI

 

Axis Communcations

Valvontakameravalmistaja Axis Communication on omassa luokittelussaan yhdistänyt sekä ihmiskehon peittävyyden kuva-alasta, sekä vaakapikselien määrän ilmoittamalla molemmat arvot. Sekä lisäksi kuinka monta kuvapikseliä ihmiskasvojen tulisi olla vaakasuunnassa.

 • Detection (havaitseminen), ihmisvartalo kuva-alasta vähintään 10 % tai 20 pikseliä/metri, kasvot 2 pikseliä/metri.
 • Recognition (tunnistaminen), ihmisvartalo kuva-alasta vähintään 50 % tai 100 pikseliä/metri, kasvot 17 pikseliä/metri.
 • Detection (havaitseminen), ihmisvartalo kuva-alasta vähintään 10 % tai 20 pikseliä/metri, kasvot 2 pikseliä/metri.
Axis surveillance objective table

 

Kun on selvitetty ja mietitty mitä käyttötarkoitusta kameravalvonta on palvelemassa, voidaan seuraavaksi keskittyä siihen miten kameravalvontaa tullaan käyttämään. Tästä lisää seuraavassa blogissamme. 

 

Muistilista:

 • Mitä halutaan valvoa?
 • Kuinka tarkkaa ja yksityiskohtaista kuvaa halutaan?
 • Muista, että valmistajien esitystavat ja suositustarkkuudet saattavat hieman poiketa toisistaan.

 

Tulevissa blogisarjamme kirjoituksissa jatkamme Kameravalvonnan suunnitteluun ja hankintaan liittyvien näkökulmien käsittelyä.

Kirjoittanut: Vesa Ylönen, CEO Emsec Oy

Kirjoittajalla on pitkälti yli kymmenen vuoden laaja kokemus turvatekniikka-alalta ja erityisesti kameravalvontajärjestelmiin liittyvästä tekniikasta ja hankkeista.