Sähkökeskusten ylikuumentumisen ja tulipalojen ennakointi

TUKES:in tilaston mukaan vuonna 2017 Suomessa aiheutui yli 200 rakennuspaloa, jonka aiheuttajana oli vikaantunut sähkölaitteisto. Tulipalojen lisäksi teollisuudessa ja energian jakelussa ylikuumeneniset aiheuttavat tulipaloriskin lisäksi paljon vahinkoa muille järjestelmille ja viat aiheuttavat kalliita katkoksia tuotantoon.

Ennakoi sähkö- tai muiden järjestelmien ylikuumentuminen älykkäällä mittaavalla lämpökameralla. Lämpökamera havaitsee kahden celciusasteen tarkkuudella ylikuumentumisen jo ennen kuin tulipaloa tai muuta vikaantumista on mahdollisesti aiheutunut, joten voit ennakoida huoltotarpeen.

Pienikokoinen lämpökamera voidaan helposti sijoittaa esimerkiksi sähkökeskuksen sisään tai muun tuotantolaitteen välittömään läheisyyteen. Liittämällä lämpökamera älykkääseen pilvipalveluumme saat etäkatseluyhteyden ja hälytykset ohjattua helposti haluttuun paikkaan, vaikka mobiilisti omaan älylaitteeseen.

Kysy lisää myynnistämme sales@emsec.fi