Avainten nouto muuttuu maksulliseksi

Teletilan valvontakäynteihin liittyy usein televerkkoasiantuntijamme käynti huoltoyhtiössä tai isännöitsijätoimistossa avainten noutamiseksi ja palauttamiseksi. Viranomaismääräyksen mukaan kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että teleurakoitsijat pääsevät teletiloihin viivytyksettä. Nykyisen valvonta- ja hoitosopimuksen tehtäviin ja palvelun hinnoitteluun ei ole sisällytetty avainten noutoa ja palautusta. Avainten nouto- ja palautuskäynneistä tai huoltomiehen odottelusta muodostuu kuitenkin vuositasolla runsaasti odotteluaikaa ja ajokilometrejä.

Emsec Oy:n teletilan valvontakäynteihin lisätään 1.5.2021 alkaen veloituksia huoltoavainten noudosta ja oven avauksen odottelusta seuraavasti:

  • Huoltoavaimen nouto ja palautus 32 EUR
  • Kiinteistöhuollon odottelu 32 EUR/ alkava 30 min.
  • Turha käynti 60 EUR (Esimerkiksi tapauksissa, joissa kiinteistöhuolto on estynyt avaamasta ovea ennakkoon sovittuna ajankohtana)

Huom. Lisäveloituksia kiinteistölle ei aiheudu, mikäli teletilaan on pääsy viiveettä ennakkoon sovittuna ajankohtana esimerkiksi kiinteistöhuollon ovenavauspalveluna tai vaihtoehtoisesti pysyvänä järjestelynä avainsäilö-reittiavain-yhdistelmällä, joka on sarjoitettu kaikkien teleoperaattoreiden yhteiseen KTL1e-sarjaan.

Lue teletilan valvontapalvelun sisällöstä lisää täältä.

 

Avainten noutoon liittyvät kulut ovat yleensä piilossa

Avainten noutamiseen tai kiinteistöhuollon odotteluun liittyvät kustannukset ovat yleinen, tunnistettu haaste kaikille yrityksillle, jotka toimivat kiinteistöjen huolto-, asennus- ja tarkastuskäyntien parissa. Yleiseksi käytännöksi on muodostunut, että työhön valmistautumiseen, kohteeseen matkustamiseen, avainten noutoon ja palautukseen tai tarvikkeiden hankkimiseen liittyvää aikaa ei eritellä, vaan se on sisällytetty laskuun varsinaista työsuoritusta pidempänä tuntiveloituksena tai matkakustannuksina.

Tästä johtuen on tavanomaista, että isännöinnissä ei ole tarkkaa tietämystä siitä, kuinka paljon vuositasolla avainten noutoon ja palautukseen liittyy eri toimijoiden työtä ja kustannuksia, koska sitä ei ole mahdollista esimerkiksi kirjanpidossa eritellä.

Kiinteistön omistajana voit vaikuttaa asiaan


Kiinteistön omistajan vastuulla on toteuttaa sujuvat ja turvalliset kulkujärjestelyt. Kaikkein kehittynein ja kustannustehokkain ratkaisu huolto- ja reittiavainten hallinnointiin on siirtyminen kaikkien teleoperaattoreiden yhteiseen, Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) suosittelemaan KTL1e-lukitusjärjestelmään. Järjestelmä on sähköisesti valvottu, joten jos KTL1e-avain katoaa, se voidaan nopeasti eliminoida ja näin vältytään kalliilta lukkojen uudelleensarjoituksilta.

Teleoperaattoreilla-, sähkö-, tele- ja antenniurakoitsijoilla, energia- ja vesilaitoksilla, sekä pelastustoimella ja hissiyhtiöillä on mahdollisuus liittyä yhteisen KTL1E-järjestelmän käyttäjäksi. Näin eri toimijat pääsevät esteettä tarvittaviin teletiloihin ilman kiinteistön erikseen järjestämää avauspalvelua, joka tarkoittaa pahimmillaan tuntien odotusta. KTL1e-lukituksella säästät taloyhtiön rahoja ja satojen huolto- ja asennusammattilaisten työaikaa, sillä ennen pitkää kaikki kiinteistöön kohdistuvat huoltokäynnit voidaan hoitaa ilman erillistä avainten hakua.KTL1E-lukitus lisäpalveluna teletilan valvontasopimuksen yhteyteen


Tarjoamme helppoa siirtymistä KTL1e-ratkaisuun ilman kertainvestointeja. Emsecin KTL1e-lukitusratkaisun voit hankkia nyt lisäpalveluna teletilan valvontasopimuksen yhteyteen.

Tutustu tästä